Історія військової частини. История военной части.

Згідно директиви начальника Генерального Штабу від 3 липня 1962 року, в період з 22 вересня по 4 жовтня 1962 року була сформована Кадрована 10 окрема бригада спеціального призначення (військова частина 65564).

 

     Согласно директивы начальника Генерального Штаба от 3 июля 1962 года, в период с 22 сентября по 4 октября 1962 года была сформирована Кадрована 10 отдельная бригада специального назначения (войсковая часть 65564).
Згідно наказу МО СРСР №005 від 23.04.63 року встановлений день частини - 4 жовтня. Согласно приказу МО СССР № 005 от 23.04.63 года установленный день части - 4 октября.
24 квітня 1964 р., по дорученню Президії Верховної Ради СРСР, Командувач військами ЧОдВО генерал-полковник Бабажанян А.Х. 24 апреля 1964 г., по поручению Президиума Верховного Совета СССР, Командующий войсками ЧОдВО генерал-полковник Бабажанян А.Х. вручив частині бойовий прапор. вручил части боевой флаг.
У 1980 році бригада була занесена до книги Пошани Військової Ради ЧОдВО, нагороджена грамотою та Перехідним Прапором Військової Ради ЧОдВО на підставі наказу командувача військами ЧОдВО № 0151 від 1.11.80 р. В 1980 году бригада была занесена в книгу Почета Военной Совета ЧОдВО, награждена грамотой и переходящим Флагом Военной Совета ЧОдВО на основании приказа командующего войсками ЧОдВО № 0151 от 1.11.80 г.
На підставі наказу Командувача військами ЧОдВО №0143 від 30.10.81 р. частина була занесена до книги Пошани Військової Ради ЧОдВО та нагороджена грамотою. На основании приказа командующего войсками ЧОдВО № 0143 от 30.10.81 г. часть была занесена в книгу Почета Военной Совета ЧОдВО и награждена грамотой.
За час існування частини військовослужбовці бригади здійснили понад 250000 стрибків з парашутом, демонструючи при цьому мужність та героїзм. За время существования части военнослужащие бригады осуществили свыше 250000 прыжков с парашютом, демонстрируя при этом мужество игероизм.
У 1972 році в частині були проведені стрибки з парашутом з висоти 400 метрів, а у 1999 році з висоти 150 м. В 1972 году в части были проведены прыжки с парашютом с высоты 400 метров, а в 1999 году с высоты 150 м.
Спортивні команди частини неодноразово займали перші місця у змаганнях на першість ЗС СРСР та України. Спортивные команды части неоднократно занимали первые места в соревнованиях на первенство ВС СССР и Украины.
У 1987 році група спеціального призначення частини була визнана кращою у ЗС СРСР зі снайперської стрільби. В 1987 году группа специального назначения части была признана лучшей в ВС СССР по снайперской стрельбе.
У 1990 році під час змагань на кращу групу спеціального призначення на першість ЗС СРСР група під командуванням ст. В 1990 году во время соревнований на лучшую группу специального назначения на первенство ВС СССР группа под командованием ст. лейтенанта Вдовіна С.В. лейтенанта Вдовин С.В. зайняла 1 місце. заняла 1 место. Цього ж року частина виборола перехідний кубок за снайперську стрільбу на загальносоюзних змаганнях. Этого же года часть выборола переходный кубок за снайперской стрельбу на общесоюзных соревнованиях.
11 жовтня 1991 року 10 окрема бригада спеціального призначення ввійшла до складу ЗС України. 11 октября 1991 года 10 отдельная бригада специального назначения вошла в состав ВС Украины. 19 січня 1992 року особовий склад бригади прийняв присягу на вірність Українському народові. 19 января 1992 года личный состав бригады принял присягу на верность Украинскому народу. З 6 січня 1993 року військова частина 65564 була перейменована у військову частину А-0680. С 6 января 1993 года войсковая часть 65564 была переименована в воинскую часть А-0680.
3 червня 1998 року 10 окрема бригада спеціального призначення була переформована в 1 окремий полк 3 июня 1998 года 10 отдельная бригада специального назначения была переформована в 1 отдельный полкспеціального призначення. специального назначения. 7 вересня 2000 року 1 окремий полк спеціального призначення був перейменований у 3 окремий полу спеціального призначення. 7 сентября 2000 года 1 отдельный полк специального назначения был переименован в 3 отдельный пола специального назначения.
За підсумками 1999, 2000 та 2001 учбових років Командувачем військами Півд.ОК полк визначався серед кращих частин Півд.ОК. По итогам 1999, 2000 и 2001 учебных годов Командующим войсками Пивд.ОК полк определялся среди лучших частей Пивд.ОК.
В червні 2003 року частина була передислокована до міста Кіровоград. В июне 2003 года часть была передислокована в город Кировоград.
Військовослужбовці нашої частини виконували інтернаціональний обов'язок у Демократичній Республіці Афганістан, Мозамбіку, Ефіопії, Лаосі, В'єтнамі, виконували миротворчу місію у республіках колишньої Югославії, Лівані, Сьєрра-Леоне, Іраку, Кувейті та інших країнах світу. Военнослужащие нашей части выполняли интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан, Мозамбике, Эфиопии, Лаосе, Вьетнаме, выполняли миротворческую миссию в республиках бывшей Югославии, Ливане, Сьерра-Леоне, Ираке, Кувейте и других странах мира.


 
Hosted by uCoz